Dofinansowanie

 

ZAKŁAD STOLARSKI E.M-EBLE s.c.
realizuje projekt pn.

„Inwestycja w nowoczesne maszyny i oprogramowanie produkcyjne w celu wdrożenia autorskiego systemu połączeń elementów meblowych ze zoptymalizowanymi złączami z ABS ”.
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020, Poddziałanie 1.3.

 

Cele i planowane efekty projektu:
podniesienie konkurencyjności firmy Zakład Stolarski E.M-EBLE s.c. poprzez zakup nowoczesnych maszyn i oprogramowania w celu wdrożenia autorskiego systemu połączeń elementów meblowych ze zoptymalizowanymi złączami ABS.

 

Wartość projektu: 1 097 476,11 PLN
Wkład Funduszy Europejskich: 535 354,20 PLN

 

Projekt realizowany w okresie 01.10.2020 r. – 31.03.2020 r.. Więcej informacji na temat realizowanego projektu można uzyskać od
Pana Marcina Ejsmonta
Tel: 503 143 284
e-mail: [email protected]